Pierwsza licytacja ruchomości - części samochodowe
sob., 11/17/2018 - 16:01

W dniu 07.12.2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 15 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości wymienionych poniżej, tj.:
1. MECHANIZM PODNOSZENIA SZYB FIAT PUNTO 2005- 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 200ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 150ZŁ
2. CIĘGNO HAMULCA RĘCZNEGO FORD FOCUS - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 80ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 60ZŁ
3. WKŁAD LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO 5509555e - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 18ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 13,50ZŁ
4. KOMPLET NAPRAWCZY VW PASSAT 97- 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 40ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 30ZŁ
5. KOMPLET NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCA LUCAS D4846C - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 40ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 30ZŁ
6. KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO VW/AUDI - 1 SZT. CENA SZACUNKOWA - 20ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 15ZŁ
7. PIERŚCIEŃ SEGERA OPEL/VAUXHALL - 2SZT. CENA SZACUNKOWA - 70ZŁ (35ZŁ SZT.), CENA WYWOŁANIA - 52,50ZŁ (26,25ZŁ SZT.)
8. WTYCZKA BEZPIECZNIKÓW 50-0095 - 1 SZT. CENA SZACUNKOWA - 14ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 10,50ZŁ
9. FILTR OLEJU MAHLE OC90 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 25ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 18,75ZŁ
10. ŁOŻYSKO HYDRAULICZNE SPRZĘGŁA HRB-9074 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 360ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 270ZŁ
11. ŁOŻYSKO 0-0056A - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 60ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 40ZŁ
12. WKŁAD LUSTERKA AUDI A4/A6 (96-05) - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 15ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 11,25ZŁ
13. PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 240ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 180ZŁ
14. KOSTKA STACYJKI 0604-02-004P - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 10ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 7,50ZŁ
15. USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRA FIAT PANDA/600 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 100ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 75ZŁ
16. ŁĄCZNIK STABILIZATORA RENAULT TRAFFIC 03/01 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 50ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 37,50ZŁ
17. PRZEGUB ELASTYCZNY WAŁU 423909 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 60ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 45ZŁ
18. ROLKA PROWADZĄCA PASKA ROZRZĄDU JPN50R2008-JPN - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 100ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 75ZŁ
19. TERMOSTAT TH5962-82J - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 80ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 60ZŁ
20. ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 300ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 225ZŁ
21. KLOCKI HAMULCOWE B141-1910768 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 60ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 45ZŁ
22. ŁOŻYSKO KOŁA TYLNEGO PEUGEOT 407 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 80ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 60ZŁ
23. TULEJA WAHACZA HO-SB 2552 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 40ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 30ZŁ
24. TARCZA HAMULCOWA KRA 6046510 (KOMPLET) - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 150ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 112,50ZŁ
25. TARCZA HAMULCOWA 6051650 (KOMPLET) - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 180ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 135ZŁ
26. TARCZA HAMULCOWA 6040450 (KOMPLET) - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 100ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 75ZŁ
27. TARCZA HAMULCOWA 6050180 - 1SZT. CENA SZACUNKOWA - 40ZŁ, CENA WYWOŁANIA - 30ZŁ
RUCHOMOŚCI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ LICYTACJI MOŻNA OGLĄDAĆ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM LICYTACJĘ W KANCELARII KOMORNIKA W GODZINACH JEJ OTWARCIA.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, zaś pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Stosownie do art. 867[2] §4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
POUCZENIE:
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Rzeszowie Damiana Chomiczewskiego w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, zaś w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).