Spłacenie wierzycieli to twój obowiązek, dlatego bądź nastawiony na współpracę z komornikiem. Postępowanie egzekucyjne nie będzie wtedy takie uciążliwe i dużo szybciej się skończy, a przecież to właśnie na tym ci najbardziej zależy.

Jeśli jako dłużnik otrzymałeś pismo z tej kancelarii komorniczej niezwłocznie zgłoś się do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Damiana Chomiczewskiego lub przynajmniej skontaktuj się telefonicznie. Tylko szybka reakcja i uzgodnienie formy oraz terminu spłaty pozwoli ci szybko zakończyć egzekucję i nie spowoduje narastania dodatkowych kosztów związanych z podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi.


Obowiązkiem dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego jest:

1. Spłata dochodzonej od ciebie należności wraz z kosztami egzekucyjnymi według następujących sposobów:

A) bezpośrednio w kancelarii komornika – otrzymasz wówczas pokwitowanie komornika,

B) przelewem bankowym na konto komornika podając tytułem przelewu swoje imię i nazwisko, adres oraz numer sprawy, który zawsze znajduje się w lewym górnym rogu pisma – sygn. Akt. Km (...).

przelew_0.png

C) przekazem pocztowym podając dane jak do przelewu według wyżej wskazanego przykładu.

Ważne!!! Uprzednio skontaktuj się z komornikiem celem dowiedzenia się aktualnej kwoty do zapłaty na dzień kiedy będziesz dokonywał wpłaty.

2. Złożenie wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku.

3. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc pod rygorem grzywny do 2.000-zł.

Brak reakcji na wszczęte postępowanie egzekucyjne prowadzi do:

- wzrostu kosztów egzekucji. Każda dokonywana przez komornika czynność jest odpłatna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty egzekucji pokrywa dłużnik.

- zajęcia twoich dochodów. Komornik może dokonać zajęcia twoich poborów, nadpłat w urzędzie skarbowym, kont bankowych, należności które winne są tobie inne osoby, rent, emerytur itp.

- zajęcia przedmiotów znajdujących się w miejscu twojego zamieszkania lub zameldowania np. Telewizora, komputera, mebli, każdego wartościowego sprzętu rtv i agd itp.

- zajęcia pojazdów, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

- zajęcia nieruchomości (domu, mieszkania, pola) których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, jednakże tylko i wyłącznie o ile zażąda tgo wierzyciel.

- zajęcie w/w ruchomości lub nieruchomości prowadzi w konsekwencji do ich sprzedaży w trybie licytacji.

Pamiętaj, iż brak reakcji na otrzymane od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Damiana Chomiczewskiego pismo, z którego wynika że jesteś dłużnikiem spowoduje wzrost kosztów toczącego się wobec ciebie postępowania i może prowadzić do zajęcia twojego mienia.