Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Damian Chomiczewski prowadzi następujące rodzaje spraw:

1. Egzekucja świadczeń pieniężnych.

2. Zabezpieczenie roszczeń.

3. Wydanie nieruchomości.

4. Wydanie ruchomości.

5. Spis inwentarza.

6. Eksmisje.

7. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego.

8. Nadzór nad licytacją.

Damian Chomiczewski – rodowity rzeszowianin, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Krakowie. Pracę w charakterze asesora komorniczego wykonywał u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dążę do jak najefektywniejszej realizacji orzeczeń sądowych, tak aby postępowanie było rzetelne, a metodyka egzekucji pozwalała na jak najszybsze poczynienie istotnych ustaleń co do posiadanego przez dłużnika majątku. Wówczas niezwłocznie podejmę niezbędne, acz dopuszczalne prawem kroki w celu wyegzekwowania treści rzeczonych orzeczeń. Jednocześnie przykładam wielką wagę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Komornika oraz według powszechnie i zwyczajowo przyjętych standardów etycznych.